[CNW:Counter]


STRONG DC++ 2.02           

            Je to program na zdieľanie súborov po internete, medzi užívateľmi P2P sietí. P2P znamená po anglicky peer - to - peer, čo v podstate hovorí o tom, že dáta sú vymieňané priamo medzi užívateľmi a nesprostredkúva ich žiaden tretí počítač, ani ich neskladuje. Strong využíva systém TTH, čo je vlastne akési označkovanie zdieľaných súborov, podľa skladby ich dát. Takže vyhľadávanie sa nerealizuje len na základe názvu súboru, ale aj na základe jeho obsahu. Vyplýva z toho, že  jednu vec môžem ťahať od viacerých užívateľov, aj keď každý má k nej priradený iný názov. Takéto "dielčie" sťahovanie  jednej veci od viacerých užívateľov sa nazýva segmentované sťahovanie. Ťahám každý segment od iného a program si segmenty po skončení sťahovania sám pospája do konečného produktu. To znamená, ak súbor ťahám naraz od desiatich ľudí, celková rýchlosť sťahovania sa mi spočítava podľa toho, aká je rýchlosť jednotlivého zdroja.

Strong je vlastne rozšírením predchádzajúcich programov na sťahovanie, pričom priniesol niektoré vylepšené vlastnosti (najmä segmentované sťahovanie). Systém je založený na akýchsi sprostredkovateľských spojnicových bodoch HUBOCH. Hub má v internete svoju vlastnú adresu a pripojení užívatelia si navzájom poskytujú svoje určené dáta. Na hube nie sú uložené žiadne dáta, hub slúži len ako sprostredkovateľ prenosov a neposlednom rade ako dôležitú plní vyhľadávaciu funkciu. Čím viac ľudí je na hube naraz pripojených, tým mám väčšiu šancu, že v množstve zdieľaných dát nájdem a stiahnem to čo práve chcem. Tento systém má svoje nevýhody, ako napríklad obmedzený počet naraz pripojených užívateľov, niekedy až podivné pravidlá hubu a nutnosť zdieľať hubom stanovené množstvo dát. Množstvo dát, ktoré musíme pri niektorých huboch zdieľať je až neúmerne vysoké (aj 20 GB). Ak nedodržíme pravidlo určené hubom, dostaneme tzv. ban, čo je vlastne zákaz vstupu na hub.

            Aby boli väčšie šance nájsť požadované dáta, je možné pripojiť sa naraz aj k viacerým hubom a dáta vyhľadávať na všetkých naraz. Počet hubov, ku ktorým sme pripojení však netreba preháňať. Niekedy je tento počet zahrnutý aj v pravidlách hubu, ale  najpodstatnejšia je rýchlosť nášho pripojenia a zostava PC, akou disponujeme (program v niektorých momentoch značne zaťažuje procesor). Program STRONG je možné sťahovať prostredníctvom stránky 
http://strongdc.berlios.de/download.php?lang=cz a zoznam hubov si je možné priradiť do programu prostredníctvom stránky http://www.cnet.cz/default.php?page=home.

            Toto boli všeobecné informácie a teraz to najdôležitejšie. Aby nám program plnohodnotne fungoval, to znamená aby pri prehľadávaní a sťahovaní akceptoval pripojenia na všetkých online pripojených používateľov, stav pripojenia programu musí byť aktívny (ACTIVE). Pokiaľ budeme len pasívny (PASIVE), budeme môcť vyhľadávať a sťahovať len od užívateľov, ktorí sú PASIVE. Užívatelia ACTIVE, ktorých vôbec nie je málo, zostanú mimo. Ak sa nám podarí navodiť pre nás stav ACTIVE, môžme dáta ťahať aj od užívateľov ACTIVE aj PASIVE. V čom je problém?

            Program STRONG na prenos dát používa na počítači porty, ktoré musia byť pre program povolené. Čísla portov sa zadávajú v nastaveniach programu zvlášť pre TCP prenosy a zvlášť pre UDP.


Porty


            Čísla portov ktoré sme si nastavili v programe musíme povoliť  aj v routeri, pokiaľ máme pripojenie na internet pomocou tohto zariadenia. Pokiaľ sme pripojení cez modem, tento postup odpadá.... stále sme ACTIVE. Na obrázku ukazujem povolenie portov pre router REPOTEC, ktorý by mal byť rovnaký s routermi MICROCOM. V každom type routeru sa porty povoľujú, resp. presmerovávajú inak, ale podstata je tá istá.


Router


            V tejto časti považujem za potrebné spomenúť, akým spôsobom funguje router. Pokiaľ si u poskytovateľa neplatíme statickú IP adresu, pri každom vypnutí a zapnutí routera , alebo pri každom reštarte DNS serverov - ktoré IP adresu prideľujú, nám bude pridelená iná vonkajšia adresa. Pod takouto adresou sa javíme okolitému svetu. Tejto adrese sa taktiež zvykne hovoriť WAN adresa. Dáta ktoré prídu zvonku na router, zariadenie potom rozdeľuje do jednotlivých pripojených počítačov (je asi všeobecne známe, že káblovým pripojením je bežne možné k jednému routeru pripojiť 4 počítače, vzdušnou cestou cez WIFI až 256 počítačov). Medzi routerom a k nemu pripojenými počítačmi je vytvorená samostatná sieť, ktorá sa taktiež nazýva LAN sieť. Router každému pripojenému  počítaču prideľuje samostatnú IP adresu, ktorá platí len pre LAN sieť. Táto LAN IP je iná ako WAN IP, v mojom prípade je to 10.0.0.3  Ďalšiemu počítaču by pridelil napr. 10.0.0.4 a tak pod. Keď počas prevádzky programu STRONG náš počítač vyšle ku zdrojovému počítaču požiadavku na dáta, táto požiadavka zároveň obsahuje informáciu, že posielané dáta ku nám majú byť posielané na port, ktorý sme nastavili (v mojom prípade 26948). Prichádzajúce dáta teda obsahujú info, že sú smerované na port 26948. Keď však dôjdu do routera, zariadenie nevie, na ktorý počítač ich má poslať. Nepošle ich teda nikde a dáta sa stratia. Musíme mu teda zadať, že všetky prichádzajúce dáta, v ktorých je info že majú ísť na port 26948 budú "nasilu" presmerované do môjho počítača, teda na LAN IP adresu 10.0.0.3 O tomto je presmerovanie portov v routeri. Pokiaľ by sme boli na routeri dvaja, napr. so susedom ktorému router pridelil LAN IP adresu 10.0.0.4, musí si v programe STRONG zadať iné číslo portu ako ja a v nastaveniach routeru spraviť presmerovanie pre tento port na LAN IP adresu 10.0.0.4  Celkom jednoduché, nie? Ale čo ak router pridelí pri každom reštarte inú LAN IP adresu? Vtedy ho treba nastaviť, aby LAN IP adresy prideľoval z rozsahu, v ktorom bude len jedna možnosť a tú mu určíme. Alebo predĺžiť prenájom pridelenej IP adresy (obyčajne býva nastavený na 1 deň, tak ho predĺžime aspoň na rok). Kým prenájom platí, inú adresu router prideľovať nebude. Takýmto, alebo obdobným spôsobom je potrebné vykonať na routeri presmerovanie portov pri všetkých systémoch P2P sťahovania dát (napr. Bittorrent, eMule, Azureus, Bitcomet, uTorrent a pod.)

            Toto však pri programe STRONG nie je všetko. Len presmerovanie nestačí. Aby nám bezproblémovo fungovalo pripojenie na všetky huby, musíme mať statickú (nemennú) vonkajšiu WAN IP adresu, ktorá je nám prideľovaná poskytovateľom internetu. Ak by som ju v mojom prípade mal, spravil by som vyššie spomínané presmerovania portov, zadal by som ju v nastaveniach Strongu a hotovo. Ale keďže mi je ľúto za ňu každý mesiac vyhadzovať peniaze, musím použiť inú, o niečo prácnejšiu fintu.

            Ako som už spomínal, v prípade dynamickej WAN IP adresy je táto užívateľovi  prideľovaná zakaždým iná a mení sa pri vypnutí routera, alebo keď poskytovateľ reštartuje svoje servery. V takomto prípade musím vždy IP adresu zadať do nastavení programu STRONG vopred, ako ho spustím. A zakaždým inú.


IP


            Ono sa to povie, ale akú ju tam zadám ešte skôr, bez spustenia programu? Jednoduché. Napríklad cez Total Commander si cez editor súborov (klávesa F4) otvorím súbor DCPlusPlus.xml, ktorý je v adresári, kde sme si nie nainštalovali, ale nakopírovali program STRONG. V tomto súbore prepíšeme IP adresu na aktuálnu, uložíme a môžme smelo štartovať program STRONG.


Prepis IP


            Ako zistím aktuálnu WAN IP adresu? Sú na to kadejaké softy, ale najjednoduchšie je cez nastavenia routera. V úvodných informáciách (status, alebo niečo podobné) by to každý router mal zobrazovať.

 

 

 

 


A ešte nejaké odkazy ku programu STRONG:   

 

 

 

 

Strong DC++                       - domáca stránka programu

Strong DC++ (návod)       - stránka o nastaveniach programu pre začiatočníkov

Strong DC++ (návod 2)    - ďalší slušný návod na nastavenie programu

Sdílení CZ                            - server o zdieľaní s informáciami o systémoch, klientoch a pod.

Pre lamy                               - nastavenia viacerých P2P programov (klientov) pre „ucháňov“ (lamy)

Hitparáda hubov               - poradie najznámejších hubov podľa množstva pripojených užívateľov (čím viac, tým lepší hub)

Zoznam hubov 2               - zoznam hublistov (hublist – zoznam konkrétnych jednotlivých hubov)

Zoznam hubov 3               - český, slovenský hublist